top of page

תקנון האתר


• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר בצורה מקוונת.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PAYPAL או ביט. 
• מחיר המוצר באתר כולל מע"מ
• חברת 
 MOON & STARZ  (להלן: ״החברה״) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את שיווק ומכירת המוצר בכל עת על פי שיקול דעתה.

• העיצובים המוצגים באתר, בין אם תמונות, וידאו או כל תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. אין להסתמך על המוצג באתר בלבד, ויש לוודא גדלי המוצרים בטרם הרכישה. יתכנו שינויים קלים בגווני הצבעים עקב שינויי רזולוציה במסכים השונים ובשל סטיות בגווני הדפסה.


 

אחריות


• החברה אחראית לביצוע הזמנה חוזרת של המוצר הפגום במקרה של שברים וחבלות הנגרמים כתוצאה מתהליך המשלוח.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה. 

• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. אבטחת מידע ופרטיות


• אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.

כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookies בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של החברה לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים. החברה אינה מוכרת, מעבירה, משכירה או סוחרת במידע זה עם אנשי צד ג'.

• חברת  MOON & STARZ  רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת לספק לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.


 

קניין רוחני


• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה  MOON & STARZ.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

• האמור לעיל בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.

• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את מדיניות החברה, הבין אותה והסכים לה

***

bottom of page